fb

 

 

Panująca przez ostatni tydzień pogoda pozwoliła na przeprowadzenie kolejnych etapów prac przy przebudowie dróg na terenie Sołectwa. Zakończyła się trwająca przez ostatni miesiąc modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Przysiółka Zalesie na odcinku o długości ponad 1300 metrów. Natomiast w centrum Grajowa wykonawca rozpoczął prace zawarte w I etapie przebudowy drogi gminnej 560907K.

Na odcinku drogi biegnącej do Przysiółka Zalesie od skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Przysiółka Zamarzanka do drogi dojazdowej do Folwarku Zalesie przeprowadzono następujące prace:
- naprawiono istniejącą nawierzchnie a także przygotowano podbudowę z kruszywa i położono warstwy wyrównawczą i ścierną asfalt na całym odcinku drogi szutrowej,
- wyregulowano krawędzie jezdni do uzyskania stałej szerokości drogi gminnej,
- naprawiono istniejące pobocza w miejscach ich występowania,
- przebudowano elementy wchodzące w system odwodnienia,
- dostosowano zjazdy indywidualne do przebudowanej jezdni,
- wyremontowano przepusty pod zjazdami i przepusty drogowe.

Z początkiem mijającego tygodnia rozpoczęto pierwszą część przebudowy drogi gminnej biegnącej przez Grajów, która zakłada:
- wykonanie chodnika na długości 140 m,
- dostosowanie zjazdów indywidualnych oraz zjazdu publicznego,
- wykonaniu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego rowu,
- położeniu warstwy wyrównawczej asfaltu.
W okresie przebudowy, w związku z tymczasową zmianą organizacji ruchu, przewidywane są utrudnienia dla korzystających z przejazdu na w/w odcinku.źródło:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
własne

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine