fb

 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami sołectwa są: sołtys jako organ wykonawczy oraz zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy. Rada sołecka jest organem pomocniczym sołtysa. Rada sołecka ma za zadanie wspierać działalność sołtysa, służenie mu radą i pomocą przy podejmowanych przez niego działaniach, uczestnictwo w zebraniach wiejskich, współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań. Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

Skład Rady Sołeckiej na lata 2015-2019:

Katarzyna Bugaj 

Maciej Cygan

Mirosław Cygan

Sabina Dębowska

Artur Gromala

Łukasz Hankus

Tomasz Leśniak

Agnieszka Mika

Norbert Wrona

Dokumenty

Statut Sołectwa Grajów

Plan Odnowy Miejscowości Grajów jest dokumentem określającym strategię działań w sferze społeczno - gospodarczej na lata 2008 – 2015
Plan odnowy miejscowości Grajów

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine