fb

 

 

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
02.01, 06.02, 05.03, 02.04, 07.05, 04.06, 02.07, 06.08, 03.09, 01.10, 05.11, 03.12

 

Harmonogram wywozów z domów jednorodzinnych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Najbliższy termin: --.--.2024

Uwaga:

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być w dniu wywozu do godziny 6.00 rano wystawione do drogi publicznej przy granicy posesji. Nie będą odbierane odpady gromadzone w tzw. zbiorczych punktach.

Odbierane są : zbędne meble, dywany, boazeria, urządzenia gospodarstwa domowego ( sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), pojedyncze opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych. 

Odpady wielkogabarytowe np. ramy okienne, drzwi itp. muszą być bez szyb. Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD muszą być kompletne. 

Nie będą odbierane : odpady zmieszane i segregowane, odpady zielone, chemikalia i zużyte akumulatory, szkło okienne, stłuczka szklana, części samochodowe, styropian, gruz budowlany, azbest, ondulina, papa, resztki farb i rozpuszczalników i inne odpady pochodzące z remontów.

źródło: EKO Wieliczka

08.01, 05.02, 05.03, 02.04, 07.05, 04.06, 02.07, 06.08, 03.09, 01.10, 05.11, 03.12 

Dokumenty

Statut Sołectwa Grajów

Plan Odnowy Miejscowości Grajów jest dokumentem określającym strategię działań w sferze społeczno - gospodarczej na lata 2008 – 2015
Plan odnowy miejscowości Grajów

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine