fb

 

 

Dzień 1 września 2015 roku bez wątpienia zapisze się w naszej pamięci, jako wyjątkowe święto dla całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Grajowie oraz mieszkańców Wsi Grajów. Mogliśmy, wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestniczyć w uroczystości Gminnego Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2015/2016. Uroczystość ta miała dla nas szczególne znaczenie gdyż dokonano w tym dniu otwarcia i poświęcenia wyremontowanej placówki oświatowej oraz nadano naszej szkole imię Siostry Emilii Podoskiej.


Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą świętą w kościele parafialnym N.M.P. w Raciborsku pod przewodnictwem Ekscelencji Ks. Bpa Damiana Muskusa, podczas której modlono się o rychłą beatyfikację Sł. Bożej S. Emilii Podoskiej w 170. rocznicę jej urodzin. Oprawę muzyczną mszy świętej przygotował Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”. Po mszy świętej poświęcone zostały nowo wyremontowane salki pod kościołem.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przy Szkole Podstawowej w Grajowie. Prowadząca uroczystość, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Mika w imieniu całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Grajowie oraz mieszkańców Wsi Grajów powitała przybyłych gości. Następnie odśpiewano Hymn. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec odczytał uchwałę stanowiącą jednocześnie akt nadania szkole imienia Siostry Emilii Podoskiej.
Poświęcenia budynku dokonał Ks. Bpa Damian Muskus, a towarzyszyli mu m. in.: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, Ks. Kan. Kazimierz Kubik, Przeorysza Klasztoru Norbertanek S. Paula Zofia Torczyńska, S. Dorota Goldstrom, przedstawiciele rodziny Podoskich, Radny Jan Kubas, Sołtys Grajowa Anna Cygan, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Mika, Dyrektorzy Szkoły Stanisław Gąsienica i Lucjan Rówiński.
Po tym wzruszającym momencie uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny przygotowany specjalnie na tą okoliczność. Artyści wspaniale zaprezentowali najważniejsze sceny z życia nowej patronki szkoły, dzięki temu widzowie przenieśli się w przeszłość, spojrzeli na świat oczami s. Emilii i lepiej poznali tę ważną dla całej społeczności lokalnej zakonnicę. Scenariusz opracowała Pani Monika Bobula, zaś  uczniów do występu przygotowały Panie: Beata Chorobik, Grażyna Paszt i Jadwiga Klich. W drugiej części programu artystycznego wystąpiła grupa dziecięca Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”.  Występ uczniów oraz dzieci wzbudził podziw i zachwyt zgromadzonych na tej uroczystości licznych gości, mieszkańców Grajowa, Dobranowic i okolicznych miejscowości. Dzieciom gratulujemy wspaniałego występu!
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł podziękował dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grajowie Stanisławowi Gąsienicy za 16 lat owocnej pracy na rzecz szkoły i uczniów. Przedstawił także nowego dyrektora szkoły – Pana Lucjana Rówińskiego.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości głos zabrał Radny Rady Miejskiej Jan Kubas, który dzieląc radość tego dnia z przybyłymi gośćmi, w imieniu własnym i mieszkańców Grajowa, dzieci, młodzieży, osób dorosłych jeszcze raz serdecznie podziękował Ks. Bpa za poświęcenie Szkoły, a na ręce Matki Przeoryszy Norbertanek złożył podziękowanie za dar świętości Służebnicy Bożej Siostry Emilii Podoskiej.  Osobno podziękował również za obecność Ks. Dr Krzysztofowi Białowąsowi - Postulatorowi Rzymskiemu. Gorąco podziękował Władzom Samorządowym za rozbudowę i otwarcie tej pięknej szkoły: Burmistrzowi Arturowi Koziołowi i byłej Burmistrz ds. oświaty i szkolnictwa, a obecnej Posłance na Sejm RP Urszuli Ruseckiej, dla której rozbudowa szkoły w Grajowie była „oczkiem w głowie”. Podziękował również Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tadeuszowi Lurańcowi, Radnym poprzedniej kadencji i Radnym obecnej kadencji za podjęte uchwały, oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminnego za zaangażowanie w rozbudowę i otwarcie naszej szkoły.
Nasz Radny Jan Kubas, mieszkaniec Grajowa podziękował właścicielom dworu, kustoszom miejsca narodzin siostry Emilii Podoskiej Państwu Kotsch za współpracę, Rodzinie Siostry Emilii Podoskiej Leszkowi Michalikowi za przybycie i przekazanie szkole pięknej kolekcji przyrodniczej z różnych zakątków świata.
Podziękowania otrzymali także: ks. kanonik Kazimierz Kubik Proboszcz Parafii i wszyscy mieszkańcy Grajowa, Rada Rodziców z przewodniczącą Agnieszką Miką, Rada Pedagogiczna z byłym dyr. Stanisławem Gąsienicą, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Grajowie, OSP z Prezesem Jackiem Gołdą i Naczelnikiem Jerzym Hartabus, Rada Sołecka z Sołtysem Anną Cygan, firmy działające na terenie Grajowa za różnorodną pomoc i zaangażowanie w rozwój i rozbudowę naszej szkoły. Szczególne podziękowania skierował do firmy VANGA za wykonanie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem S. Emilii i firmy GAMA za obsadzenie drzewkami i krzewami terenu wokół szkoły.
Dziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i uświetnienie uroczystości: uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Grajowie, Dzieciom z Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” za piękne występy oraz nowemu Dyrektorowi Szkoły Lucjanowi Rówińskiemu za olbrzymie zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

W dalszym przebiegu uroczystości Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Społecznych Rafał Ślęczka oraz Kierownik Wydziału Edukacji Tomasz Machnik wręczyli nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego oraz życzyli wszystkim zebranym, aby nadchodzące miesiące nauki były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale by stały się również okazją do rozwoju różnych zainteresowań i uzdolnień.
W uroczystościach wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, Poseł na Sejm RP Elżbieta Achinger, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie – Artur Pasek, Ks. Dr Krzysztof Białowąs Postulator Rzymski, siostry z Zakonu Norbertanek: Przeorysza S. Paula Zofia Torczyńska, S. Dorota Goldstrom oraz Państwo Zofia i Leszek Kotsch, Radni Gminy Wieliczka, Sołtysi oraz przedstawiciele zarządów osiedli, dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz gimnazjów, nauczyciele.

Zaproszeni goście mogli również zwiedzić miejsce narodzin S. E. Podoskiej i odpocząć w cieniu kasztanów dworku w Grajowie – udostępnionemu na tą okoliczność przez Państwo Zofię i Leszka Kotsch.
Na zakończenie uroczystości można było dokonać wpisu do księgi pamiątkowej  wyłożonej w budynku szkoły oraz obejrzeć okolicznościową wystawę, poświęconą  historii szkoły oraz jej patronce. Wystawę przygotowała Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce - Agata Czarnota-Bajorek. Warto również wspomnieć, iż z okazji uroczystości została wydana okolicznościowa  publikacja - przygotowana również przez  Panią Agatę  Czarnotę–Bajorek, przy współpracy z Ks. Kanonikiem Kazimierzem Kubikiem.

Jeszcze raz dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie, mieszkańcom Grajowa i okolicznych Sołectw za udział w tym wielkim i szczególnym dla naszej społeczności wydarzeniu.
Dziękujemy organizatorom oraz osobom zaangażowanym przy organizacji tego wyjątkowego święta za owocną współpracę.
Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły została Służebnica Boża Siostra Emilia Podoska – Norbertanka, która urodziła się 7 września 1845 r. w dworze naprzeciw szkoły. Siostra Emilia Podoska zanim wstąpiła do klasztoru, jako młoda dziewczyna uczyła wiejskie dzieci zasad wiary katolickiej oraz czytania i pisania.  Postać tą odkryła dla nas Sołtys wsi Grajów Anna Cygan. Z propozycją nadania szkole imienia siostry Emilii, jako pierwsza wystąpiła Pani Beata Chorobik po uroczystościach, jakie odbyły się w Grajowie 5 lat temu z okazji 165 rocznicy urodzin dziś już patronki naszej szkoły.
Należy podkreślić, iż nie byłoby rozbudowy i remontu tej szkoły gdyby, nie przychylna polityka oświatowa władz samorządowych w naszej gminie a także rozumienie potrzeb edukacyjnych mieszkańców wsi i miasta. U nas rozbudowana została szkoła, a w Raciborsku powstała piękna sala gimnastyczna, z której także uczniowie naszej szkoły będą korzystać w przyszłości.

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości autorstwa Agnieszki Rogalskiej

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine