fb

 

 

Sołtys i Rada Sołecka uprzejmie informują, że dnia 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie.
Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór protokolanta Zebrania.
3. Przyjecie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2023 r.
5. Przedstawienie Planu rzeczowo-finansowego na 2024 r.
6. Dyskusja.
7. Podjecie uchwał.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zebrania.

Zapraszamy do udziału w zebraniu wszystkich mieszkańców Grajowa.

 

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine