fb

 

 

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2026K z drogami gminnymi nr 560907K i nr 560970K zlokalizowanego w Przysiółku Przymiarki wykonawca zadania przedstawił plan działań i związane z tym utrudnienia.

Od dnia 4 do 27 maja planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego dla autobusów komunikacji miejskiej oraz samochodów ciężarowych. W tym okresie wykonane zostaną elementy robót w sposób znacząco ograniczające przejezdność na skrzyżowaniu.

Wstępny harmonogram prac:
04.05-12.05 - prace brukarskie związane z wykonaniem pierścienia zewnętrznego ronda oraz wyspy segregacyjne od strony Raciborska oraz Grajowa(znaczne zawężenie pasa ruchu w obu kierunkach),
12.05-14.05 - pracę związane z wykonaniem ostatniej warstwy podbudowy z kruszywa,
14.05-16.05 - prace bitumiczna.

Podane ramy czasowe mogą ulec. Wszelkie informacje zarówno wydłużające (główny wpływ czynniki atmosferyczne) lub skracające wyżej podanego okresu na bieżąco będą Państwu przekazywane.

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine