fb

 

 

W ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wiele ważnych i potrzebnych w naszej miejscowości inwestycji oraz zorganizowano wydarzenia, które wpłynęły na lepsza integracje mieszkańców. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:


2014
Budowa chodnika we wsi Grajów – 2539 punktów
Propozycja budowy chodnika pojawiła się przy zgłaszaniu zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku. W przeprowadzonym głosowaniu projekt znalazł się na wysokim piątym miejscu, zaraz za zakwalifikowanymi zadaniami do realizacji. Do ostatniego projektu, który uzyskał rekomendację zabrakło niecałe 200 punktów. Uzyskany wynik, nie przeszedł jednak bez echa - władze gminne doceniły inicjatywę społeczności grajowskiej i włączyły projekt do zadań do realizacji w ramach budżetu na 2015 rok.
->Czytaj wiecej 

2015 - 2016
Utworzenie na terenie Gminy Wieliczka miejsc rekreacji w miejscowościach: Wieliczka-Zadory, Wieliczka-os. Krzyszkowice, Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Węgrzce Wielkie, Zabawa - 11 607 punktów;
Miejsce rekreacji, czyli siłowania zewnętrzna umiejscowiona została obok placu zabaw. W skład zestawu wchodzi 6 urządzeń treningowych: wioślarz-orbitrek, twister-narciarz, drabinka-podciąg nóg, stepper, ławeczka-rowerek ręczny, motyl ściskający-motyl rozciągający.
-> Czytaj wiecej 

Place manewrowe w sołectwach: Grajów, Kokotów, Mała Wieś, Podstolice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie - 7 604 punktów.
Na etapie przygotowawczym ziemia uzyskana z wykopów pod parking wykorzystana została do zasypania nieużywanego od dawna a stanowiącego zagrożenie zbiornika przeciwpożarowego. Oprócz ułożenia nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży betonowych wykonano odpowiednie odwodnienie placu.
-> Czytaj wiecej 
-> Czytaj wiecej 

2017
Q-lturalny Grajów 2017 – wspólne działanie – 1212 punktów
W ramach projektu przeprowadzono dwa eventy, które miały za zadanie głębszą integracje nie tylko środowiska grajowiskiego, ale także pozostałych wielickich miejscowości: "100% radości z rodzinnej bliskości – Dzień Rodzin" oraz "Festyn strażacki". Imprezy te zaprezentowały potencjał lokalnej społeczności oraz zagospodarowały czas wolny mieszkańców Gminy. W ich organizację zaangażowane były wszystkie instytucje działające na terenie sołectwa: Szkoła Podstawowa z Radą Rodziców, jednostka OSP, Rada Sołecka oraz MKF Solne Miasto Wieliczka.
-> Czytaj wiecej 
-> Czytaj wiecej 
-> Czytaj wiecej 

2018/2019
Utworzenie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Grajowie – 1813 punktów
Szkoła nie posiadała szkolnego placu zabaw, dysponowała natomiast terenem, na którym można było taki plac zabaw utworzyć. Fundusze uzyskane z WBO pozwoliły przygotować odpowiednią nawierzchnię oraz zakupić i zamontować wyposażenie placu.
-> Czytaj wiecej 

2019/2020
Bezpieczniej przy Szkole w Grajowie – 2297 punktów
W ramach inwestycji zwiększyła się liczba miejsc parkingowych w rejonie szkoły. Parking o nawierzchni kruszcowej pozwolił zwiększyć bezpieczeństwo uczniów oraz rodziców a także udrożnił komunikacje w rejonie przyszkolnym.
-> Czytaj wiecej 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka – 7771 punktów
Uzyskane w ramach budżetu dofinansowanie wraz z środkami z funduszu sołeckiego pozwoliły na wykonanie części projektu budowa „Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K, 560994K w miejscowości Grajów – dotyczyło odcinka od skrzyżowania dróg prowadzącej do Przysiółka Zalesie i drogi prowadzącej do Przysiółka Zamarzanka w kierunku drogi głównej przebiegającej przez centrum Grajowa do rejonu „Magury”.

2021
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Janowice, Gorzków -15 954 punktów
Środki z WBO pozwoliły na dokończenie etapu budowy oświetlenia obejmującego rejon od Magury do skrzyżowania drogi głównej z drogą prowadzącą w kierunku Przysiółka Kopaliny (od słupa nr 9 do nr 1).

Bezpieczna droga w Grajowie - 3005 punktów
W najbliższych dniach ma zakonczyć sie remont drogi na Żakowej prowadzącej do Przysiółka Ogród.

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine