fb

 

 

Centrum to współczesne określenie centralnej części Grajowa, które nazywane było (i nadal jest tak czasem nazywane) Wsią – jest to jedna z najpospolitszych nazw centralnej części miejscowości. Nazwa ta jest zgodna z usytuowaniem tej części miejscowości, którą określa, ponieważ centrum to "środkowa część czegoś".
wies

 

PAŃSKIE POLA – przysiółek, którego nazwa określa obszar który w przeszłości stanowił majątek ziemski będący własnością dziedzica (ziemia należąca do pana), który poddany w późniejszym czasie parcelacji przeszedł w posiadanie do innych właścicieli. Często występuje on w wersji skróconej: Pańskie bez członu głównego określającego charakter obiektu (pola). Nazwa Pańskie pochodzi od przymiotnika "pański - należący do pana, właściciela majątku";

DWÓR – nazwa tego przysiółka ma związek z rejonem w którym znajdował się zespół dworski. O jego historii oraz obecnym stanie więcej można przeczytać TUTAJ.

POD LIPĄ – przysiółek swoją nazwą nawiązuje do terenu na którym rosła okazała lipa. Do obecnych czasów nie został po niej ślad, gdyż została wycięta. Przysiółek zlokalizowany jest na południowy wschód od pozostałości po zespole dworskim;

POD BROWAREM – przysiółek na terenie którego znajdował się browar, którego początki datuje się na początkowe lata XVI wieku. Browar ulokowany był na północ od zespołu dworskiego'

POD DZWONKIEM – przysiółek zlokalizowany w pobliżu drewnianej dzwonniczki z daszkiem dwuspadowym – przy wschodniej granicy zespołu dworskiego. Dzwony miały odstraszać demony burzy. Każda wieś miała swojego dzwonnika, którego zadaniem było przy pomocy dzwonniczki ostrzegać mieszkańców wsi przed nadchodzącą burzą;

KARCZMISKO – przysiółek określający teren, na którym stała karczma. Jan Długosz w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej (Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis) powstałej w latach 1490-1499 wspomina istnienie we wsi karczmy;

BERETÓWKA – rola, czyli grunt, którego nazwa pochodzi od dawnego nazwiska właściciela tych terenów - Berety. Powstała przez dodanie sufiksu –ówka do nazwiska. Znajduje się na północ od przysiółka Pańskie, przy granicy z Dobranowicami;

NA GÓRCE – przysiółek obejmujący obszar na wzniesieniu terenu, położony na wschód od dworu, w pobliżu drogi kamienistej prowadzącej do Dobranowic. Górka to mała góra, niewielkie wzniesienie terenu;

KĄTY – opis nazwy w literaturze naukowej podaje że jest to "oddalona, ustronna, końcowa część terenu, miejsce ustronne, osada zakładana śród lasów celem zużytkowania takowych przez wyrabianie potażu, szkła, smoły, klepek itp." I rzeczywiście przysiółek w Grajowie można scharakteryzować jako narożnikową, oddaloną od centrum i ustronną część miejscowości wcinającą się klinem między sąsiadujące obiekty;

ZASTAWY – grunty ulokowane za terenem, gdzie dawniej znajdowały się stawy naturalne lub sztuczne (czyli za stawami). Umiejscowiony na granicy Wsi (Centrum) z Kopalinami i Żakową;

DEPCA – nazwa przysiółka pochodzi od słów „depczysko, depcza” oznaczającego „udeptaną, ubitą ziemię, miejsce ubite”. Wystąpił tutaj charakterystyczny dla wymowy gwarowej efekt mazurzenia (c zamiast cz) – depca zamiast depcza. Przysiółek graniczy z północnymi terenami Żakowej;

ŁOŃCA – rola swoją nazwę wzięła prawdopodobnie od słowa "łończa (łększa)", które w literaturze naukowej scharakteryzowane jest na przykładzie jako "głos na woły, aby się łączyły w gromadę, np. po wyprzężeniu z pługa na pastwisko". Tereny powstały prawdopodobnie z połączenia mniejszych pól. Występuje tutaj charakterystyczne dla wymowy gwarowej efekt mazurzenie (c zamiast cz);

ŁYSA GÓRA – to nazwa złożona z członu góra i określenia łysa. Wzniesienie w północnej części miejscowości, w pobliżu granicy z Dobranowicami, o wysokości 388 m n.p.m. Pierwszy człon nazwy nawiązuje do niezalesionego w przeszłości szczytu.

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine