fb

 

 

Od 1 do 28 października 2022 r. można głosować na wybrane zadania w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Na zadania o charakterze lokalnym zaplanowano środki w łącznej kwocie 500 000,00 zł, natomiast na zadania o charakterze ogólnogminnym zaplanowano środki w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Każdy głosujący może oddać głos na trzy różne projekty zadań o charakterze lokalnym i trzy różne projekty zadań o charakterze ogólnogminnym, przy czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniony 1 punkt.

Wśród 27 proponowanych do realizacji w ramach budżetu zadań o charakterze lokalnym jedno dotyczy Grajowa, a jest to:
zadanie nr 8 - Remont drogi nr dz. 477
Zadanie dotyczy remontu drogi w Przysiółku Lisia.

Zachęcamy, także do poparcia w głosowaniu zadań zgłoszonych przez Sołectwo Raciborsko (zadanie 19) oraz Sołectwo Mietniów (zadanie 7).

Wśród 3 proponowanych do realizacji w ramach budżetu zadań o charakterze ogólnogminnym jedno dotyczy Grajowa, a jest to:
zadanie nr 2 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice.
W ramach zadania w naszym Sołectwie wykonany ma zostać remont kolejnego odcinka drogi prowadzącej od Centrum w kierunku Kopalin.

Do realizacji zostaną wybrane te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. Jak pokazało poprzednie głosowanie – zwiększona maksymalna kwota na jedno zadanie spowodowała zmniejszenie całkowitej liczby zadań przekazanych do realizacji. Dlatego zachęcamy do głosowania – każdy oddany głos ma znaczenie dzięki Państwu Grajów może wzbogacić się o nowe inwestycje.

Wyboru zadań mogą dokonać mieszkańcy Gminy Wieliczka. Zagłosować można na dwa sposoby:
1. Wypełniając ankietę w formie papierowej udostępnioną w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka (aby pobrać i wydrukować kliknij https://wbo.wieliczka.eu/files/files/BO%202%20Karta%20do%20g%C5%82osowania.pdf). Wypełnioną ankietę złożyć należy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.
2. Wypełniając ankietę w formie interaktywnej na stronie internetowej Gminy Wieliczka (aby przenieść się do strony kliknij https://eurzad.wieliczka.eu/wbo).

Głosować można tylko raz - elektronicznie lub tradycyjnie. Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL, imię i nazwisko, adres a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

źródło:
własne
WBO Wieliczka

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine