fb

 

 

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. 


Jak można złożyć deklaracje do CEEB?
- w formie elektronicznej, czyli przez internet (https://zone.gunb.gov.pl/) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

Ile czasu mamy na złożenie wniosku?
- jeżeli dom został oddany do użytkowania (zostały w nim podłączone źródła ciepła/spalania paliw) przed 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji właściciel/zarządca budynku ma czas do 30 czerwca 2022 r.,
- jeżeli dom został oddany do użytku po 1 lipca 2021 r, wtedy też zostały uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.
- w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Czy są przewidziane kary dla osób, które nie prześlą danych, a powinny?
Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń. Ci, którzy nie złożą deklaracji w ustawowym terminie, muszą się liczyć z nawet 500-zł karą grzywny. W razie odmowy przyjęcia od policjanta lub strażnika miejskiego mandatu karnego sprawa trafi do sądu, a wówczas grzywna może być nawet dziesięciokrotnie wyższa. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim gmina „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu.

Gdzie można znaleźć regulacje na temat CEEB?
Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine