fb

 

 

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło dzisiaj listę zadań, które decyzją Prezesa Rady Ministrów uzyskały dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok.Wśród 180 zadań na liście podstawowej (45 powiatowych i 135 gminnych) przeznaczonych do realizacji przez samorządy województwa małopolskiego znalazła się inwestycja zgłoszona przez Gminę Wieliczka i dotycząca naszego Sołectwa.

 

Zadanie "Przebudowa drogi gminnej 560907K w km od 0+000,00 do km 2+205,28 (z wyłączeniem km 0+086,50-0+161,50 osuwisko nieaktywne) w miejscowości Grajów, Gmina Wieliczka" uzyskało dofinansowanie w wysokości 6 681 866,00 zł, co stanowi 50% całkowitej kwoty projektu. Pozostałe kwota (6 681 866,26 zł) pokryta zostanie przez fundusze pochodzące z budżetu Gminy Wieliczka. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 01.07.2022 - 02.07.2023, a przebudowie zostanie podany odcinek drogi o długości 2,13 km.


O szczegółach działań jakie zostaną wykonane podczas realizacji inwestycji poinformujemy w najbliższym czasie.

źródło:
www.malopolska.uw.gov.pl
własne

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine