fb

 

 

Po ponad pięciu latach od przeznaczenia pierwszych środków bliska ukończenia jest ważna dla bezpieczeństwa poruszania się pierwszych a także przemieszczania zmotoryzowanych inwestycja związana z budową oświetlenia drogi prowadzącej od centrum do Przysiółka Zalesie.

O słuszności realizacji tego zadania, które jest już gotowe w ponad 90%, przekonaliśmy się szczególnie przez ostatnie tygodnie. Pomimo zapadającego szybko zmierzchu oświetlenie zwiększa bezpieczeństwo pieszych korzystających z tej drogi. Sprawa budowy oświetlenia drogi prowadzącej od Centrum do Przysiółka Zalesie (560990K) swój pierwszy akcent miała podczas zebrania wiejskiego w dniu 6 sierpnia 2015 roku, kiedy podjęto decyzję o przekazaniu środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia. Od tego momentu na tą ważną inwestycję przekazano kwotę 276 507,08 zł pochodzącą z trzech różnych źródeł: funduszu sołeckiego (FS) naszego Sołectwa – 144 00,00 zł, Wielickiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) – 91 500,00 zł, środków Gminy – 41 007,08 zł.
Do pełnego zakończenia projektu pozostał montaż sieci i zabudowa 3 słupów za kwotę 21 000,00 zł. Wniosek o sfinansowanie przedsięwzięcia został złożony w Urzędzie Gminie i czeka na rozpatrzenie.

Podczas budowy oświetlenia dodatkowo w 2019 roku wykonane zostało oświetlenie (zasilanie wraz z zabudową 2 słupów) w rejonie skrzyżowania dróg 560990K i 560994K (droga prowadząca do Przysiółka Zamarzanka) za kwotę 8 000,00 zł sfinansowaną z funduszu sołeckiego. Poniżej prezentujemy jakie kwoty i z jakich źródeł zostały przekazane w konkretnych latach.

2016
Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K, 560994K w miejscowości Grajów".
27 000,00 zł (FS)

2017
"Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K w miejscowości Grajów - Etap III" (zrealizowano w całości)
34 007,08 zł – 20 000,00 zł (FS) + 14 007,08 zł (Gmina)

2018
"Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K w miejscowości Grajów - Etap II" (zrealizowano w całości)
57 000,00 zł – 30 000,00 zł (FS) + 27 000,00 zł (Gmina)

2019
"Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K w miejscowości Grajów - Etap I" (z tego etapu zrealizowano: zabudowa SON zasilania, zabudowa 3szt. słupów, montaż 4 lamp, montaż sieci)
20 000,00 zł (FS)

2020
"Podniesienia warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Mietniów, Pawlikowice, Grajów, Dobranowice, Raciborsko, Jankówka. Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K w miejscowości Grajów"
41 500,00 zł (WBO)

2021
"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Janowice, Gorzków"
50 000,00 zł (WBO)
„Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560990K w miejscowości Grajów”.
47 000,0 zł (FS)


560994K – droga prowadząca od drogi 560990K do Przysiółka Zamarzanka
2019
"Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 560994K w miejscowości Grajów Etap I" (wykonanie zasilenie podwieszenie przewodu AsXsn 2x 25mm2 ok 70 mb, zabudowa słupów wirowych waz z osprzętem - 2 szt., montaż opraw OUS 70W - 2 szt.)
8 000,00 zł (FS)

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine