fb

 

 

W minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy realizacji projektu „Budowa skrzyżowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K Mogilany – Raciborsko – Dobranowice”. Dotyczy on przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2026K z drogami gminnymi nr 560907K i nr 560970K (skrzyżowanie dróg w Przysiółku Przymiarki), wraz z niezbędną przebudową dróg gminnych w celu poprawy warunków ruchu.

Inwestycja, której koszt wyniesie blisko 1 850 000, 00 zł dofinansowana będzie kwotą 1 179 090,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu Powiatu Wielickiego. Prace budowlane realizowane będą przez konsorcjum firm: PROFEXIM z Krakowa i BILDEX z Mszany Dolnej.
W ramach opracowania przewidziano do wykonania:
- budowę skrzyżowania typu „małe rondo” w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K z drogami gminnymi nr 560907K i 56097K,
- rozbudowę drogi powiatowej nr 2026K od km 7+172,5 do km 7+331,
- niezbędną przebudowę drogi gminnej nr 560907K od km 0+000 do km 0+062,
- niezbędną przebudowę drogi gminnej nr 560970K od km 0+000 do km 0+077,
- budowę chodników o szer. 2,00m i przejść dla pieszych,
- budowę poboczy,
- budowę zatok autobusowych dla busów przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej,
- przebudowę, umocnienie lub likwidacja elementów istniejącego odwodnienia (rowy, przepusty, elementy betonowe),
- budowę nowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, korytek betonowych i rowów wraz z budową wylotów,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi i budowę palisady,
- przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych,
- przebudowę obrodzenia (korekta wysokościowa bram) oraz rozbiórkę ogrodzeń,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej wraz z przebudową oświetlenia przejść dla pieszych,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej,
- przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rozebranie, przestawienie i posadowienie kapliczki przydrożnej kolidującej z inwestycją,
- nasadzenie drzewa przy nowej lokalizacji kapliczki,
- rozbiórkę innych obiektów (wiaty przystankowej oraz studni),
- wykonanie elementów organizacji ruchu.

Realizacja przebudowy skrzyżowania planowana jest na najbliższe kilka miesięcy. W związku z tym, należy spodziewać się utrudnień w poruszaniu się w tym rejonie. Inwestycja ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

źródło:
Powiat Wielicki
własne

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine