fb

 

 

Z końcem października ukończone zostały prace związane z przebudową i modernizacją drogi gminnej 560994K (droga prowadząca do Przysiółka Zamarzanka). Mieszkańcy tej części naszego Sołectwa od kilkunastu lat oczekiwali na poprawę stanu jedynej drogi prowadzącej do ich domów.

Intensywne opady deszczu w minionych latach powodowały wymywanie kamiennej nawierzchni drogi, a doraźne naprawy tylko chwilowo poprawiały stan drogi. W budżecie na ten rok wieliccy Radni zabezpieczyli środki finansowe na przeprowadzenie przebudowy i modernizacji drogi. Za kwotę przeszło 411 000 zł przeprowadzono następujące prace:
- oczyszczono rowy z namułu,
- wzmocniono skarpy kanałów narzutem kamiennym,
- ułożono koryta na poszerzeniach jezdni,
- wykonano podbudowę z żużla wielkopiecowego,
- wzmocniono istniejącą nawierzchnie,
- wykonano podbudowę z kruszyw łamanych,
- położono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- wzmocniono pobocza mieszanką skalno – gruntową.

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine