fb

 

 

W dniu wczorajszym w Domu Strażaka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności w minionej kadencji Zarządu oraz podsumowano osiągnięcia za rok ubiegły. Przyjęto również plan działalności jednostki na najbliższy rok. W kolejnej części zebrania przeprowadzono wybory nowego Zarządu OSP na kolejną kadencję.


Po części formalnej związanej z wyborem przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej za miniony rok. Pomimo panujących ograniczeń związanych z pandemią przez ten czas wiele wydarzyło się w naszej jednostce. Najważniejszym wydarzeniem było zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Renault 4x4. Koszt zakupu, który wyniósł 796 200 zł złotych sfinansowany został z środków finansowych pochodzących z dotacji Gminy Wieliczka (320 000 zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (280 000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (100 000 zł), Komendy Głowna PSP (80 000 zł) oraz środków własnych.

Remiza zarówno w wewnątrz jak i na zewnątrz zyskała odmienione oblicze dzięki przeprowadzonym pracom. Druhowie oprócz udziału w akcjach typowo pożarniczych, chętnie włączali się w różnego typu przedsięwzięcia nie tylko na terenie sołectwa, ale także gminy czy województwa. Bardzo aktywnie udzielała się także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy naszej jednostce.

Przedstawiony plan działania na kolejne miesiące obejmuje kolejny etap podniesienia sprawności i gotowości bojowej poprzez czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach oraz ćwiczeniach. Kolejnym z priorytetowych celów jest dalszy rozwój i powiększenie liczby członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Strażacy nadal planują organizować lub współorganizować wiele nie tylko cyklicznych imprez na terenie naszego sołectwa. Tradycyjnie w końcowych dniach roku strażacy odwiedzą mieszkańców z kalendarzami oraz kolędą za oknami zbierającymi w ten sposób środki na kolejne niezbędne inwestycje.

Kolejnym istotnym punktem zebrania były wybory Zarządu na nową kadencję. Po głosowaniu poszczególne funkcje w Zarządzie pełnić będą druhowie/druhny:
Prezes – Mariusz Leśniak
Wiceprezes – Jacek Gołda
Naczelnik – Łukasz Hartabus
Zastępca Naczelnika – Łukasz Hankus
Skarbnik – Magdalena Hartabus
Sekretarz – Tomasz Leśniak
Gospodarz OSP – Jerzy Hartabus
Członek Zarządu – Maciej Cygan
Kronikarz – Krzysztof Nosal

Komisja rewizyjna
Przewodniczący – Sławomir Hankus
Sekretarz – Kamil Kurek
Członek – Dominik Wrona

W podziękowaniu za długoletnie zaangażowanie w rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jednostki pamiątkowe statuetki otrzymali dotychczasowy: Prezes – Jacek Gołda, Naczelnik – Jerzy Hartabus, Gospodarz – Robert Hartabus.

źródło:
OSP Grajów
własne

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine