fb

 

 

Informujemy o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie wywozu i utylizacji zdemontowanych materiałów zawierających azbest.

Podstawa prawna:
Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. oraz zmieniajaca z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032",
UCHWAŁA NR III/24/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wieliczka do 2032 r."

Wniosek można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Referacie Ochrony Środowiska UMiG Wieliczka, ul. Limanowskiego 32, II piętro, pokój 34 od pn. do pt., w godz. 8:00 – 16:00 lub pobrać na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Article/get/id,944441.html

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2018 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Wywóz odpadów organizowany będzie w trzecim kwartale bieżącego roku.
Dofinansowanie będzie realizowane w następujących proporcjach:
65% - kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Powiat Wielicki,
35% - kosztów wywozu i utylizacji pokrywa Gmina,
koszty demontażu pokrywa właściciel (wnioskujący).

Zadanie to wykonuje wybrana przez gminę uprawniona firma. Wymiana pokrycia dachowego odbywa się wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanego mieszkańca. Szczegółowe informacje w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG w Wieliczce tel. 12-263-42-24.

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine