fb

 

 

Jest to przykład złożonej nazwy dzierżawczej z przyrostkiem -owa, wyrażającym, że była to czyjaś własność – w tym wypadku należąca do Żaka. Jako nazwisko jest to nazwa występująca w Grajowie oraz okolicznych miejscowościach. Słowo „żak” oznacza także „studenta, ucznia” a dawniej także „duchownego mającego niższe święcenia”. Nazwa w wykazie nazw urzędowych miejscowości i wsi notowana jest tylko dla Grajowa.

PLAC – przysiółek zlokalizowany w centralnej części Żakowej, z bardzo gęstą zabudową mieszkalną. Nazwa terenu oznacza „wydzielony obszar”. Również współcześnie jest to obiekt charakterystyczny dla tego przysiółka;

OGRÓD – nazwa przysiółka (terenu), gdzie w przeszłości ze względu na korzystne położenie uprawiono duże ilości warzyw;

PORĘBA – przysiółek położony pod lasem. Powstały na skutek prowadzonej tam gospodarki leśnej – miejsce po wykarczowanym lesie. Według literatury naukowej poręba, porąb „to miejsce w lesie, gdzie drwa wyrębują na potrzebę”;

POTOKI – rola (przysiółek) położony w terenie gdzie przepływa duży potok wraz z swoimi dopływami;

KĘPY – nazwa roli (gruntów) w literaturze naukowej opisana jest jako „skupisko (wyspa) kwiatów, krzewów wśród traw, mokradeł”. Grunt tak opisany ma to swoje potwierdzenie w tej części wsi;

STAWISKO – nazwa gruntu nie sprawia trudności językoznawcom. Są zgodni, że oznacza ona „miejsce, gdzie są czy też były stawy naturalne bądź sztuczne”, lub „tereny które ciągle były zalewane wodą, tworząc tak jakby stawy”;

FRANCÓWKA – określenie przysiółka (roli) pochodzi od nazwiska właścicieli gruntów – Franców lub od imienia właściciela gruntów – Franka (Franciszka), do których dodawano sufiks -ówka. Współcześnie grunty nie należą już do mieszkańców o tym nazwisku, jednak nazwa nadal funkcjonuje;

KALUZA (KAŁUŻA) – nazwa roli pochodzi od słowa „kalać” (z prsł. *kalati ‘brudzić, zanieczyszczać błotem’). W przeszłości był to faktycznie teren błotnisty, który w skutej przeprowadzonego ogromu prac został zaadoptowany na obiekt sportowy;

STYRKI – obszary o takiej nazwie charakteryzowane są jako „skaliste wzgórza obrośnięte drzewami”, co ma potwierdzenie także w ich lokalizacji w Grajowie;

KRUSZYNY – literatura naukowa podaje trzy możliwości pochodzenia tej nazwy : 1. od rosnących na nim dużej ilości wielkich krzewów – kruszyn. Jest to roślina z rodziny szakłakowatych występująca w około pięćdziesięciu gatunkach. W Polsce znana jako kruszyna pospolita, krzew o podłużnych liściach, zielonawo białych kwiatach i czarnych owocach, ma zastosowanie w medycynie. 2. od nazwy osobowej Krusza lub Krusz, 3. od gwarowego rzeczownika pospolitego krzewu „kruszyny, kruszyna”, od staropolskiego słowa „krusza”, rozumianego jako grusza.

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine