fb

 

 

Teren gdzie rosły i nadal występują w dużej ilości dęby. Obszar umiejscowiony w południowo wschodniej części wsi, przy drodze prowadzącej do Huciska. Od wschodu graniczy z Dobranowicami. Nazwa w wykazie nazw urzędowych miejscowości i wsi notowana jest 14 razy.


ZA GÓRKĄ – przysiółek położony za niewielki wzniesieniem terenu – górką. Położony jest w południowej części Grajowa, przy granicy z Huciskiem;

NA BUDZIE – przysiółek, gdzie znajdowały się w przeszłości niszczejące chałupy należące do najmniej zamożnych mieszkańców wsi. Zgodnie z nazewnictwem stosowanym na terenie całego kraju, mianem "Budy" określano zazwyczaj najbiedniejsze części wsi. Budowano tam domy niskie, drewniane, kryte słomą;

BRYŁÓWKA – określenie przysiółka pochodzi od nazwiska właścicieli gruntów - Bryłów, do których dodawano sufiks -ówka. Współcześnie grunty nie należą już do mieszkańców o tym nazwisku, jednak nazwa nadal funkcjonuje;

FLORKÓWKA – określenie przysiółka (roli) pochodzi od nazwiska właścicieli gruntów – Florków, do których dodawano sufiks -ówka. Współcześnie grunty nie należą już do mieszkańców o tym nazwisku, jednak nazwa nadal funkcjonuje;

PERMUSÓWKA – określenie przysiółka (roli) pochodzi od nazwiska właścicieli gruntów – Permusów do których dodawano sufiks -ówka. Współcześnie grunty nie należą już do mieszkańców o tym nazwisku, jednak nazwa nadal funkcjonuje;

ZAKÓWKA (ŻAKÓWKA) – określenie przysiółka (roli) pochodzi od nazwiska właścicieli gruntów – Żak do których dodawano sufiks -ówka. Współcześnie grunty wzdłuż tej drogi nie należą już do mieszkańców o tym nazwisku, jednak nazwa nadal funkcjonuje;

FILIPÓWKA – określenie przysiółka (roli) pochodzi od imienia lub nazwiska właściciela gruntów – Filip do którego dodawano sufiks -ówka. Filip jest to imię pochodzenia greckiego - Phílippos, od phílos "kochany, drogi; przyjaciel" oraz híppos - "koń". Od XII wieku notowane w Polsce, także w formie Pilip;

ŻUPNA (ZUPNA) – żupą solną, tak jak kopalniami kruszców zarządzał żupnik, mianowany urzędnik królewski. Żupa (w znaczeniu: żupanat) - wczesnośredniowieczny odpowiednik kasztelanii. W dawnej Polsce i u Słowian południowych kasztelana stojącego na czele komitatu tytułowano komesem lub żupanem. Po łacinie pierwotnie określano tę godność jako prefectus, potem już jako castellanus;

WYRĄB – jest synonimem słowa poręba. Także w Grajowie nazwa tych terenów oznacza obszar położony pod lasem, powstały na skutek prowadzonej tam gospodarki leśnej – miejsce po wykarczowanym lesie;

ZAGORCE – "za górce" –nazwa przysiółka jest równa wyrażeniu przyimkowemu "za górą". Góra to "znaczne wzniesienie terenu", "miejsce wyżej położone". Nazwa ta ma prawidłowe odzwierciedlenie w Grajowie, gdyż przysiółek znajduje się za znacznym wzniesieniem. Jest to więc nazwa topograficzna charakteryzująca położenie przysiółka względem innego obiektu;

PASTERNIK (część wsi Hucisko) – nazwa roli granicząca z częścią wsi Huciska o takiej samej nazwie. W literaturze naukowej "pasternik" częściowo wiązany jest z nazwami taki jak "pastwisko, pastewnik", które definiowane są jako łąki przy wodzie gdzie za pańszczyzny gospodarze wypasali bydło i konie. Drugie wytłumaczenie tego określenia nawiązuje do pasternaku, rośliny, która służyła bydłu za pokarm;

LISIA – przysiółek zlokalizowany na terenie z lasem, gdzie występowały duże gromady lisów. Obszar znajduje się w południowej części wsi przy granicy z Huciskiem.

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine