fb

 

 

Część wsi położona w południowym rejonie Grajowa, graniczy z Sierakowem, Rudnikiem i Huciskiem. Pochodzenie nazwy jest dość łatwe do wytłumaczenia – na terenie za lasem budowano gospodarstwa. Mieszkańcy idąc do tych gospodarstw mówili “idziemy za las". Od “za las" powstało Zalesie. Nazwa w wykazie nazw urzędowych miejscowości i wsi notowana jest 199 razy.


FOLWARK – przysiółek na terenie którego funkcjonował w przeszłości folwark, czyli obszerne gospodarstwo rolne (najczęściej szlacheckie), stanowiące zwykle wydzieloną część większego majątku ziemskiego, oddalone od właściwego dworu. Historia grajowskiego folwarku sięga początków XVIII wieku. Słowo to pochodzi z niemieckiego "vorwerk" oznaczającego "dworek pod (przed) dworem czy miastem". W obecnych czas zabudowania folwarczne zaadoptowane zostały na bazę noclegową wraz restauracją; 

ZŁOTY POTOK – teren położony wokół potoku o tej samej nazwie. Określenie "złoty" odnosi się zapewne do jasnożółtej barwy gruntów, które stanowią koryto tego cieku wodnego;

SĘKÓWKA – teren pagórkowaty, o nieregularnej powierzchni, przysiółek nazwany od nazwiska mieszkańców - Sęk do którego dodawano sufiks -ówka;

SZYMKÓWKA - określenie przysiółka (roli) pochodzi od imienia właściciela gruntów – Szymona do którego dodawano sufiks -ówka. Współcześnie grunty nie należą już do mieszkańca o tym imieniu, jednak nazwa nadal funkcjonuje;

KOSZARY – teren, którego pochodzenia nazwy można upatrywać się w dwóch źródłach. Pierwsze jako koszary określa miejsce obszerne, ogrodzone, gdzie na lato umieszczano owce czy też bydło. Drugie jako "koszary" definiuje miejsce po budynkach przeznaczonych dla wojska. Ze względu na bliskość funkcjonowania folwarku, bardziej prawdopodobna jest pierwsza wersja pochodzenia nazwy; 

NIWISKA (NIEWISKA) – nazwa gruntów pochodzi od słowa „niwa”, oznaczającego role, pole najczęściej orne;

BOREK – w literaturze naukowej jako definicję tej nazwy znajdziemy teren z małym iglastym lasem – borem. Ma to potwierdzenie także w Grajowie;

KARCZMA – określenie obszaru gdzie znajdowała się karczma (gospoda, zajazd) zlokalizowana w pobliżu drogi prowadzącej przez Rudnik do Dobczyc.

 

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine