fb

 

 

Nazwa tej części wsi zgodnie z literaturą naukową pochodzi od staropolskiego apelatywu (rzeczownika pospolitego) "kopaniny" oznaczającego karczowisko, pole pod lasem wziętego pod uprawę. W osadach posiadających obszary leśne powiększano areał uprawny poprzez karczunek. Uzyskane w ten sposób role pod uprawę nazywano kopaninami. Pojawienie się l wynika z dysymilacji dwu n. Nazwa w wykazie nazw urzędowych miejscowości i wsi notowana jest 19 razy.


PUŚNIOK – rola, której nazwa powstała wskutek pojawienia się oboczności czyli wymowy "o" zamiast pochylonego "a", oraz "ś" zamiast "ź" (charakterystycznych dla gwary). Nazwa "późniak" pochodzi od staropolskiego słowa "poździe", oznaczającego późno. Był to teren mało nasłoneczniony;

NA BRZEGU – nazwa roli, która w gwarze używana jest do określania "urwiska, boku wąwozu, pagórka, wzgórza", a także "skraju, krawędzi"; 

NA ZAMKU – teren, gdzie według legendy miał być w przeszłości zamek. gdzie wcześniej miał być zamek. Jednak obecnie ciężko znaleźć elementy świadczące o autentyczności tego podania ludowego; 

GRABINA - teren gdzie rosły i nadal występują w dużej ilości graby.

 

JSN Yoyo template designed by JoomlaShine